DOMKIANGIELSKIE.PL Sp. z o.o.

KONTAKT

Skontaktuj się z nami

DOMKIANGIELSKIE.PL Sp. z o.o.

Dorotowo

Dorotowo 1A
11-034 Stawiguda

telefon

+48 503-103-703
+48 604-534-860
Czynne codziennie!

email

dobradecyzja@wp.pl

Dane osobowe podawane są dobrowolnie i są chronione zgodnie z art. 29 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 37.04.2016r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz UE L 119, s.1)(zwanego dalej RODO) oraz zgodnie z ustawą z 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 100)

Opracowanie Progbis.pl & Dameestudio.pl